Moje kompetencje

Mam głębokie przekonanie i wiarę w to, że człowiek ma dostęp do niezwykłych wewnętrznych zasobów i wzorców zdrowia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Moją rolą jako terapeuty jest pomoc w ich odnajdywaniu i uaktywnianiu.

Praktykując i nauczając od ponad 20 lat Tai Chi obserwuję, jak wiele osób dociera do tych wewnętrznych mocy. To piękny widok móc obserwować jak ludzie stabilizują się i rozkwitają fizycznie i psychicznie, praktykując tę niezwykłą sztukę.

Postanowiłem pomagać ludziom także w praktyce indywidualnej i na mojej drodze pojawiła się terapia czaszkowo-krzyżowa, która ma wiele wspólnych założeń z Tai Chi (współodczuwanie przepływu energii, delikatność ruchów, znaczenie bezruchu, medytacja). Praktykuję ten rodzaj terapii podczas spotkań indywidualnych, pracuję również w ośrodku uzależnień alkoholowych i leczenia depresji.

Z wykształcenia jestem fizjoterapeutą (licencjat: Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu), ukończyłem siedmiostopniowe szkolenie z zakresu Terapii Czaszkowo-Krzyżowej według podejścia biodynamicznego (szkoła montrealska, prowadząca szkolenie: Barbara Budyn-Galea). Jestem również magistrem fizyki (Uniwersytet Adam Mickiewicza w Poznaniu), dyplomowanym coachem (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), certyfikowanym instruktorem Tai Chi (WCTA: World Chen Xiaowang Taijiquan Association), instruktorem rekreacji ruchowej w zakresie Tai Chi, Chi Kung (Wyższa Szkoła Trenerów Sportu).


Zapraszam do kontaktu:
Paweł Robaszkiewicz
– fizjoterapia,
– terapia czaszkowo-krzyżowa,
– kontakt, Poznań