Bez kategorii

TCK pomocna w leczeniu traumy

Terapia czaszkowo-krzyżowa często okazuje się bardzo pomocna w leczeniu traum i stresu pourazowego (PTSD), będąc uzupełnieniem do pracy z psychoterapeutą.